Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SELINA OPERATION ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801309943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154089601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΖΕΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 070673433
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9362201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MIHAI AHTAMON ΤΟΥ VASILE


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147727637
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150701401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EPSILON TELEDATA IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 999999993
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5362501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059879227
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134544901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AHMED HAJI ΤΟΥ HUSSAIN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123810592
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133259501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Κοινωνικοί Συνετ/σμοί Περιορ. Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)
Α.Φ.Μ 997265480
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132626901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NUPRINT Α.Ε. Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099054550
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3370101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 067130218
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126685501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΙΑ ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 078990433
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121409601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση