Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141752696
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143653907000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΠΕΡ-ΠΛΑΣΤ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800716194
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138095001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 094113043
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 363101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΑΡΑΜ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039749811
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9100801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-11-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 030274925
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2958101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POP-AIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094456760
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2447801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045834468
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2118101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 095547920
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 779101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση