Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106757533
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157370701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΚΙΟΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 100357772
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134121401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 301721622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122365601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-09-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 037022386
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8834901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-06-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

QuestOnLine Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998184801
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122080501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999289590
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5752001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 067814468
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5177501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-04-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση