Βρέθηκαν 65 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΜΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147681514
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162777401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΙΖΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064728063
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163788301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RABBIT GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801612366
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160125201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΣΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 301829028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160027901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BOOMBOO Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801539828
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158770601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KOTSEV RISTO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801492677
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157920501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056463892
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155737601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 142943100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154488201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 100791908
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154102101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση