Βρέθηκαν 37 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΛΙ ΤΟΥ ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 165660110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168727701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

QUEENHAIR EXTENSIONS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802033053
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168553001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΡΙΑΖΗ Α. & ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Β. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802023011
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168329601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 149687631
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162886701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΣΕΛΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133776786
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161848901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

G.P CIGAR ACCESSORIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801703020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161800401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RABBIT GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801612366
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160125201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Retail and more A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801595967
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159805901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SWAPLANET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801535866
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158694101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KOTSEV RISTO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801492677
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157920501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση