Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PANIK ENTERTAINMENT GROUP ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800350456
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117767401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 068427165
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9626901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΤΣΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064655158
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6635801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση