ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ 43 , ΑΘΗΝΑ, 11361

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ 43 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 068427165
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9626901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-11-2010
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-11-2010
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ANTELMA MUSIC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ 43
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΥΨΕΛΗ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
90011002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κύρια
46431302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
47916400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47996400 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
47996400 ΆΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
59201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
59203300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ Δευτερεύουσα
90011007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
90021101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90031104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΤΗ Δευτερεύουσα
90031107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΥ Δευτερεύουσα
90031111 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση