Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HOMESTLY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801688428
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161528701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PANTHEON COSMO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801293572
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153720301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Χ. ΧΙΩΝΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801230179
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152260101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801081133
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148626901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERSA ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801000571
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146676501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARAMEX GREECE IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800916456
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144857801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800858240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143170201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800825061
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142216501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση