Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

D.THIVAIOU TRANSCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801280921
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153423301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800909348
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144698001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094396849
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1558501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση