Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HOMESTLY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801688428
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161528701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π. & Σ. ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998097951
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9593401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095018848
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 457001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-1980
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση