Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Κ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801807970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163725601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CRUCIAL CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801205380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151703301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΘΗΤΗ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801202120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151632801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AEGEAN SEA VIEW -SIROS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801116149
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149475701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COSTA D IFESTO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801106826
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149253901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BSK MARINE IKE


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800667540
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134942101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-06-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094016163
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 253901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-1963
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση