ΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΚΟΝΙ 5 , ΑΙΓΑΛΕΩ, 12242

ΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΜΑΡΚΟΝΙ 5 , ΑΙΓΑΛΕΩ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094016163
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 253901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-03-1963
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-06-1963
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΤΑΛ MON. Α.Ε.
TAL MON. A.E.
TAL Single Member S.A

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΡΚΟΝΙ 5
  Πόλη:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1) Η ενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών με την αλλοδαπή. 2) Η απόκτησης και ανάληψη ολόκληρης ή μέρους επιχείρησης, περιουσίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού, ή αλλοδαπού, που ασκεί επιχείρηση συναφή με αυτήν της Εταιρείας ή κατέχει περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας. 3) Η με οποιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία. 4) Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις κάθε τύπου που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό και 5) Η μελέτη, οργάνωση, σύσταση, ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανικών ή άλλων πλουτοπαραγωγικών συναφών επιχειρήσεων. 6) Η παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης τουριστικού σκάφους. 7) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με ή χωρίς πλήρωμα 8) Η παροχή εκμίσθωσης & διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 9) Η αγοραπωλησία ακινήτων 10) Οι υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας βάσει αμοιβής ή βάσει σύμβασης 11) Οι κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτήρια 12) Η υπηρεσίες πώλησης κτηρίων κατοικιών & γης για ανέγερση κτηρίων κατοικιών 13) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 14) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας 15) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 16) Οι υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης ) ηλεκτρικού ρεύματος 17) Το χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών 18) Οι υπηρεσίες μετάδοσης & διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 19) Η εκπόνηση γεωργικών και γεωργοοικονομικών μελετών και εφαρμογών, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και γενικά η παροχή στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε είδους υπηρεσιών που αφορά την ανάπτυξη της γεωργικής τεχνολογίας, την έρευνα, την παραγωγή, τον έλεγχο, την τυποποίηση και την διακίνηση κάθε είδους γεωργικών εφοδίων και γεωργικών προϊόντων. 20) Η στο εσωτερικό και εξωτερικό διεξαγωγή γεωργικής και γενετικής έρευνας για την εξεύρεση νέων μεθόδων παραγωγής και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών προϊόντων γεωργικής παραγωγής, τροφίμων και κάθε είδους γεωργικών εφοδίων, συμπεριλαμβανομένων νέων φυτικών ποικιλιών καθώς και σπόρων, σποροφύτων, αγροχημικών, φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων νέας τεχνολογίας. 21) Η εφαρμογή νέων μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της βιοτεχνολογίας, για την δημιουργία, παραγωγή και έλεγχο κάθε είδους πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών, γεωργικών προϊόντων γεωργικών φαρμάκων, αγροχημικών και λιπασμάτων, καθώς και η εφαρμογή νέων μεθόδων για την τυποποίηση, συσκευασία και διακίνηση κάθε είδους γεωργικών εφοδίων. 22) Η διεξαγωγή στο εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικού ελέγχου και αναλύσεων κάθε είδους γεωργικών εφοδίων, όπως σπόρων, σποροφύτων, αγροχημικών, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, σπόρων νέας τεχνολογίας, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, οι αναλύσεις εδαφών και υδάτων καθώς και οι αναλύσεις τροφίμων και γεωργικών προϊόντων. 23) Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η προμήθεια από το εσωτερικό και η εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό, πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, όπως σπόρων, φυτών και τμημάτων τους, γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, ειδών άρδευσης και κηπουρικής, προϊόντων αεροψεκασμού και αερολίπανσης και γενικά κάθε είδους γεωργικών εφοδίων κάθε είδους καλλιέργειας. 24) Η στο εσωτερικό και εξωτερικό υπαίθρια ή σε θερμοκήπια καλλιέργεια αγρών με κάθε είδους γεωργικά φυτά, δένδρα, σπαρτά κ.λ.π., καθώς η παραγωγή και η διάθεση των προϊόντων των στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. 25) H στο εσωτερικό και εξωτερικό δημιουργία εργαστηρίων και εργοστασίων επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, γεωργικών φαρμάκων, αγροχημικών, λιπασμάτων και κάθε άλλου είδους γεωργικών εφοδίων κάθε είδους καλλιέργειας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46221006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ Κύρια
1114900 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
1131000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ Η ΜΙΣΧΟΥΣ Δευτερεύουσα
1133902 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Δευτερεύουσα
1191000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
1240000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ Δευτερεύουσα
1301000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ: ΖΩΝΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΚΟΝΔΥΛΩΝ, ΒΟΛΒΩΝ ΚΑΙ ΡΙΖΩΝ· ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΥΑΔΩΝ (ΞΕΜΑΣΚΑΛΙΔΙΩΝ)· ΜΥΚΗΛΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
1301017 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
1301030 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
1641000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
28211100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ· ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΩΝ· ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111004 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
41202002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46741300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
46751100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
50101203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ Δευτερεύουσα
50101204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Δευτερεύουσα
50101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
50101905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΛΕΜΒΟΥΣ Δευτερεύουσα
50102000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
50102001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
50300000 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
70210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
72111300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δευτερεύουσα
74901900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
77341002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
82111000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση