Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AEΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ EXECUTIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801958445
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167041001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAPAJET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800795586
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141171701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SCOOT PTE. LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997521260
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139095801001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800730059
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138709301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLYMPUS AIRWAYS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800650766
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134111701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALITALIA - SOCIETA AEREA ITALIANA S.P.A.


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997520667
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132866401001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800496421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125617401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Compagnia Aerea Italiana S.p.A. - Υποκατάστημα Ελλάδος


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998183400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138154901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Κ2ΣΜΑΡΤΤΖΕΤΣ Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998645959
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7438101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2007
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Σύνδεση