Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AEΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ EXECUTIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801958445
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167041001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EAGLE SEAPLANES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801161827
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150513501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAPAJET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800795586
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141171701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLYMPUS AIRWAYS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800650766
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134111701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALITALIA - SOCIETA AEREA ITALIANA S.P.A.


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997520667
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132866401001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800496421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125617401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Compagnia Aerea Italiana S.p.A. - Υποκατάστημα Ελλάδος


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998183400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138154901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLYMPIC AIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998939913
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6705101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94468339
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001797901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση