OLYMPIC AIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ 57) , ΣΠΑΤΑ, 19019

OLYMPIC AIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ 57) , ΣΠΑΤΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998939913
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6705101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-01-2006
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-01-2006
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

OLYMPIC AIR

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ 57)
  Πόλη:
ΣΠΑΤΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

α. Η εκτέλεση και εκμετάλλευση όλων των αεροπορικών μεταφορών εσωτερικού και εξωτερικού, επιβατών και εμπορευμάτων και εν γένει κάθε φύσεως φορτίου που εκτελούνται με τακτικές ή έκτακτες πτήσεις μεταξύ σημείων του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) καθώς και σημείων εκτός αυτού. β. Η με επίγεια μέσα εξυπηρέτησης (HANDLING and SERVICING) των ιδίων αεροσκαφών ή και τρίτων αερομεταφορέων. γ. Η μεταφορά του αεροπορικού ταχυδρομείου του εσωτερικού και του εξωτερικού. δ. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης κινητήρων και αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης της Εταιρείας καθώς και τρίτων αερομεταφορέων, η εκτέλεση επισκευών, μετατροπών, μεγάλων επιθεωρήσεων αεροσκαφών, κινητήρων, ελίκων, μονάδων και παρελκόμενων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης Συνεργείου Γενικών Επισκευών. ε. Η πρακτόρευση αεροπορικών εταιριών και η τεχνική ή άλλης μορφής εξυπηρέτηση αυτών. στ. Η αγορά και η με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση, συμπεριλαμβανομένης της μισθώσεως, και εκμετάλλευση αεροσκαφών κάθε είδους και τύπου, κινητήρων, ελίκων, μονάδων και παρελκόμενων αυτών συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης αυτών. ζ. Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς με τις ανωτέρω δραστηριότητες αεροπορικής, τεχνικής, εμπορικής, τουριστικής εργασίας και εκμετάλλευσης, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται και δραστηριότητες σχετικές με τεχνικές εγκαταστάσεις και κατασκευές, η εκμετάλλευση αεροδρομίων, συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της τηλεκπαίδευσης, της εκπαίδευσης από απόσταση και της οργάνωσης εκπαιδευτικών μαθημάτων σχετικών με θέματα που άπτονται του αντικειμένου των εργασιών της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη εργασία δυνατή να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της Εταιρείας ακόμη δε και η αγορά και η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως για την προαγωγή της επιβατικής κίνησης των αεροπορικών γραμμών και την εξυπηρέτηση των επιβατών. η. Προς επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού η Εταιρεία δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, να συνερ. γάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο, κατ’ αποκλειστικότητα ή με μερική συνεργασία, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να ιδρύει ή να συμμετέχει σε άλλες ομοειδείς εταιρίες πάσης μορφής ή να συνιστά κοινοπραξίες με ομοειδείς εταιρίες και εν γένει, να διενεργεί κάθε πράξη και επιχείρηση παρεμφερή, συναφή ή δυνάμενη να υποβοηθήσει άμεσα ή έμμεσα την πραγματοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών. θ. Οι σκοποί δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
51100000 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Κύρια
51101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
51101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
51101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
51101300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
51101400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
51102000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
51210000 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
51211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
51211100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Δευτερεύουσα
51211200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
51211300 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
51211400 ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
51212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση