Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MANITOU FRESH MUSHROOMS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801856649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164648301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TO YOUR DOOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801769714
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162997501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΚΑΛΝΤΕΡΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801761292
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162844401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801565914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159242901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEW CUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801205030
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151694301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKYWALK PREMIUM DELIVERIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801088287
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148798901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PDM CARS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800726360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138559301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SALAS INTER GROUP Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999210199
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118851001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση