Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SFAKIANAKIS E-MOTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802346520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174742901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Claims Care Hellas Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800859549
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143207101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΒΟΗΘΕΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800730059
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138709301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EXTRA ASSISTANCE ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800693926
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136820801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΩΡΑΪΤΗΣ- ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800495786
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125622301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝ. ΚΡΕΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800411743
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120973501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094394592
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1200901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση