Βρέθηκαν 24 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

RAMMA DENTAL Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801925162
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166061101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MECCANICA FACILITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801561130
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159160104000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

A.G.I. AMFION ADVANCED SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801291634
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153667301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Win Gre ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801275763
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153298901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΟΛΟΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800871460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143539201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GCL Marine Solutions I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800854081
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143061201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BABIS TRANS (ΜΠΑΜΠΙΣ ΤΡΑΝΣ) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800763982
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140078401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARCHIVE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800752967
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139630701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση