Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CHARALAMPOS DARATSIANOS TRANSPORT ANONYME ETAIRIA


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801618198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160233801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2021
  • ACTIVE 

NET SALES S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ACTIVE 

R BROS P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801143465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150101001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ACTIVE 

ONEX NEORION SHIPYARDS ANONYMOS ETAIREIA


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800652551
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134200101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-04-2015
  • ACTIVE 

INSYSTEMS P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800643474
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133724801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2015
  • ACTIVE 

NIKOLAOS SPYRIDON TAKORONIS TOU ATHANASIOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 138273698
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131047001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2014
  • ACTIVE 

VASILIKI KALLIANIOTI TOU NIKOLAOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 134319630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148248701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2014
  • ACTIVE 

MILKRO HELLAS PUBLISHER SERVICES LTD


Νομική Μορφή FOREIGN LTD
Α.Φ.Μ 997728896
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120895301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-05-2012
  • ACTIVE 

MIND TRAP ADVERTISING S.M.L.T.D.


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PRIVATE LTD
Α.Φ.Μ 997540168
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126747901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2011
  • ACTIVE 

Σύνδεση