Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801618198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160233801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

R BROS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801143465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150101001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800897161
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144412001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONEX NEORION SHIPYARDS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800652551
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134200101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INSYSTEMS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800643474
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133724801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α ΧΑΜΠΙΔΟΥ Κ ΣΙΑ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800603220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131699001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΚΟΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 138273698
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131047001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 134319630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148248701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTERMOVE ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997474498
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122956201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση