Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

V.D. VINYA ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802048030
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168873901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Mont ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800760261
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139917701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΠΟΨΙΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800746506
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139389301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WORTH LIVING GROUP Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800719608
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138268901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELIOS & THALASSA I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800494730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125584001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 142718596
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9299701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση