Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802163289
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171237201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ)V.D. VINYA ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802048030
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168873901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΠΟΨΙΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800746506
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139389301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELIOS & THALASSA I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800494730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125584001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SALAS INTER GROUP Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999210199
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118851001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 142718596
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9299701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση