Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TETHYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801240197
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152469501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

D & K Catering OE


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801163894
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150560301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΣΜ ΗΛΙΑΚΤΙΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800950738
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145596901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENATTICA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800861453
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143254901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEW WIN - ΕΣΤΙΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998987960
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6476601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997775399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9372101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

YI LIANG GUO & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998913713
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7948801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ EE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999025719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6694201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση