Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΕΦΣ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801741649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162499701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

APOSTO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998930887
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7423201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

P.N.M. GOLDEN CLUB Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800709768
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137749801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GEFSINUS INTEGRATE EΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997715182
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9557301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998105758
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8576201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094360042
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 833101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-08-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLYMPIC CATERING Ανώνυμος Εταιρεία (ΟΛΥΜΠΙΚ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ Ανώνυμος Εταιρεία)


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 098007620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 270201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-1970
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση