C.D.H. Συμμετοχική και Επενδυτική Ι.Κ.Ε.

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 322 , ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, 15451

C.D.H. Συμμετοχική και Επενδυτική Ι.Κ.Ε.


ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 322 , ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800925416
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145061601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-01-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-01-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Crystal and Design House

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 322
  Πόλη:
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΨΥΧΙΚΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας που συνιστάται είναι: 1. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως ειδών οικιακού εξοπλισμού, ειδών διακόσμησης και ειδών δώρου, από γυαλί, κρύσταλλο, πορσελάνη, πλαστική ύλη 2. Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού και η διεξαγωγή πάσης συναφής προς τον ανωτέρω σκοπό της επιχείρησης 3. Η εμπορία ειδών δώρων, ειδών πάσης φύσεως εξοπλισμού σκαφών, ειδών επένδυσης εσωτερικών χώρων σκαφών, με ύφασμα, ξύλο, γυαλί, μπρούντζο ή ανάλογα υλικά, καθώς και πάσης φύσεως δώρα για σκάφη 4. Η εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών και τεχνοοικονομικών μελετών 5. Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών οργάνωσης εταιριών 6. Η οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη, διοίκηση, διεύθυνση, εκμετάλλευση και διαχείριση εστιατορίων, καφέ, μπαρ, αναψυκτηρίων, και λοιπών χώρων εστίασης, διασκέδασης, κάθε κατηγορίας και διαβάθμισης, καταστημάτων τροφοδοσίας εκδηλώσεων και δεξιώσεων (catering), κυλικείων και εν γένει πάσης φύσεως παρεμφερών επιχειρήσεων εστίασης και επισιτισμού και παντός είδους υγειονομικού ενδιαφέροντος είτε σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα ή με κάθε τρόπο παραχωρούμενα. 7. Η παροχή λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης εταιριών 8. Η ενοικίαση προσωπικού 9. Οι επενδύσεις σε αγορές εταιριών και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων άλλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του οικιακού εξοπλισμού 10. Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης) 11. Η αγορά, πώληση, ενοικίαση και εν γένει εκμετάλλευση, καθώς και διαχείριση πάσης φύσεως ακίνητης περιουσίας 12. Γενικά οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετιζόμενη με κινητά ή ακίνητα, βιομηχανική ή εμπορική, παραπλήσια ή σχετική με τις προαναφερθείσες δραστηριότητές της που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία της και την ανάπτυξή της 13. Η ενέργεια κάθε άλλης πράξεως και δραστηριότητας η οποία εξυπηρετεί ή διευκολύνει άμεσα ή έμμεσα την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η εκμετάλλευση κάθε φύσεως ευρεσιτεχνιών τεχνικής εμπειρίας ή μεθόδων, σχεδίων, υποδειγμάτων και σημάτων Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρίας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με το σκοπό της εταιρείας, να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της σε οποιοδήποτε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. β) Να λαμβάνει δάνεια, να παρέχει, με απόφαση του Διαχειριστή της, εγγυήσεις με τη μορφή εγγυητικής επιστολής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών, τόσο για τον εαυτό της όσο και για τις θυγατρικές αυτής εταιρίες, τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες γ) Να διενεργεί κάθε νόμιμη πράξη, με σκοπό την επίτευξη συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής με Εταιρίες, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς με όμοιους ή συναφείς προς τους ανωτέρω σκοπούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47595808 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ Η ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ Κύρια
46151903 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46151905 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΦΙΑΛΩΝ, ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
46151912 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46411211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
46411308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
47515135 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΝΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47515141 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ Δευτερεύουσα
47545400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
47595503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΙΟΥ, ΤΗΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΟΥ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47595506 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47595612 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΑΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47595703 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ Δευτερεύουσα
47595709 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ Δευτερεύουσα
47595801 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
47595802 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47595804 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47595813 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
47595814 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ Η ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47595823 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ, ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΜΠΟΥΛΕΣ, ΠΩΜΑΤΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ Δευτερεύουσα
56101301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΟΥΖΕΡΙ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ, ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56291103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101400 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
68201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
68311100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
69203100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
69203200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση