Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EUROSTART CONSULTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801785542
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163285101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801544629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158855901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KINESSO HELLAS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801539275
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158758301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALERTMEDIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801042039
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147662201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STREAMER SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800839471
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142645001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 055158482
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9064301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΚΗΣ Ν. -Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998831062
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7061901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-08-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AIA RELATE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999098889
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6818801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση