Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΠΕΛΟΣ - ΠΕΤΡΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801023953
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147195301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800728316
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138641201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NET LEADS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800661897
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134690901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 023068250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128803901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800468839
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124188801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800449120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123183701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLOOMBERG ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 999802967
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4756001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση