Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996690230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161388101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UGI WHOLESALE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801563828
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159208901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΕΛΟΣ - ΠΕΤΡΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801023953
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147195301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOSTMEIN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800683355
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136175501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800449120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123183701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999006662
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124537601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛ.ΦΑΡΜΑΚΑΣ-Δ.ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΜ.ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999266933
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6009801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-11-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση