Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801446151
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157017301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLOOMBERG ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 999802967
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4756001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΣΥΝ.Π.Ε. ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΕΛΛΑΣ


Νομική Μορφή ΣΥΝ. Π.Ε.
Α.Φ.Μ 096074948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164311901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση