Βρέθηκαν 351 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 063763842
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140202801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Connecting Business Συστήματα υπηρεσιών και πληροφοριών Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802409362
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175849201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Propertising Marketing Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802355853
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174907101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALCAP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802339712
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174617401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΣΙΜΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802323124
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174315201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΜΟΥΤΑΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076781326
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174167001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IMS Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802276200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173460801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DS REJUVENATION ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802272678
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173398901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARKETING FOR TECH ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802248574
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172948101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SLEED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997948659
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9422801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση