Βρέθηκαν 214 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HEAD NET Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801700225
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161745101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OPENCORE Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802289765
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173718301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IMS Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802276200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173460801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NSS ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999317790
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6211501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 061987111
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174096401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TETRAGON TELEMATICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802214560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172268401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802134000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170631901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802117200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170292101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENGINIUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800626940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132843901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIGITAL SYSTEM ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802101380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169968301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση