Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CPI CONSULTING ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801412946
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156287401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ON THE MOVE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801328240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154505401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TOURISM MEDIA & EVENTS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801187498
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151343401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MADEINGREECE Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801065970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148287201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Reuters Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ειδήσεων και Μέσων Ενημέρωσης


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800993529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146515901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800879284
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143790501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση