Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VINITUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802268407
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173322301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NAFPLIO INVEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802268481
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173323401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TETHYS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802119623
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170342201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CDP DEVELOPMENT Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801968764
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167251701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUNRIDER HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801834878
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164223301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DOMENICA ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801823815
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164020801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VAL WIND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801760431
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162828301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΔΥΠΛΑΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801755040
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162729301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801412589
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156278201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση