TETHYS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 , ΑΘΗΝΑ, 10671

TETHYS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 802119623
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170342201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-05-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-05-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TETHYS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση και διαχείριση συμμετοχών σε ημεδαπές ή/και αλλοδαπές εταιρείες και παράλληλα η δραστηριοποίηση στον κλάδο αξιοποίησης ακινήτων και εκμετάλλευσης ξενοδοχείων μέσω της απόκτησης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων και ξενοδοχειακών μονάδων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σκοπός της Εταιρείας είναι: 2. Σκοπός (α) η άμεση και η έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και σε αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε σκοπού και (β) η παροχή υποστηρικτικής φύσης διοικητικών υπηρεσιών σε συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες και σε τρίτους, καθώς και η εκπόνηση μελετών σε θέματα στρατηγικής και οικονομικής διαχείρισης. (γ) η αγορά και πώληση ακινήτων, η μίσθωση (με μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση) και εκμίσθωση, εκμετάλλευση, ανάπτυξη, αξιοποίηση και διαχείριση με κάθε πρόσφορο μέσο των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητα της, (δ) η απόκτηση εκτάσεων γης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με σκοπό την ανέγερση και εκμετάλλευση σε αυτές οικισμών, γραφείων, εμπορικών κτιρίων και κέντρων, αποθηκών, βιομηχανικών ή ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και έργων τουρισμού, για ιδιόχρηση, εκμετάλλευση ή πώληση, (ε) η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας ακινήτων ιδιωτών, φορέων του Δημοσίου, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Ταμείων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. (στ) η ανέγερση, μετασκευή, ανακαίνιση ή αναπαλαίωση ακινήτων κυριότητας της Εταιρείας ή τρίτων, (ζ) Η ίδρυση, ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και κάθε είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, σε ιδιόκτητα ή μη ακίνητα, μετά των λοιπών χώρων αυτών, όπως εστιατορίων, μπαρ, κέντρων αισθητικής (spa), (η) Η μίσθωση προς εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων, η κατασκευή προς μίσθωση (απλή ή χρονομεριστική) τουριστικών καταλυμάτων και γενικά η πάσης φύσεως εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων, (θ) Η ανάληψη της οργάνωσης, διεύθυνσης ή εκμίσθωσης ιδιόκτητων ή μη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και την άσκηση κάθε συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως διαχείριση, παροχή τεχνογνωσίας, κλπ., και γενικά κάθε συναφή δραστηριότητα αναγκαία για την προώθηση των εργασιών της εταιρείας. (ι) η παροχή υπηρεσιών συντονισμού, διαμεσολάβησης, διαχείρισης και διοίκησης έργων στους κλάδους της κατασκευής, ανάπτυξης ή αποκατάστασης ακινήτων, (ια) η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών περί τεχνικών, οικονομικών και διαχειριστικών θεμάτων στους τομείς της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, (ιβ) η συνεργασία με εταιρείες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων, καθώς και με εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, (ιγ) η εκπροσώπηση οποιασδήποτε εγχώριας ή αλλοδαπής επιχείρησης ή Εταιρείας με παρόμοιους σκοπούς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, (ιδ) η ανάληψη, εκπόνηση ή και ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, περιβαλλοντικών), καθώς και τεχνικών, οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών, (ιε) η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσης σε λειτουργία τεχνικών έργων ή εν γένει επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων. 3. Προς τον σκοπό εξυπηρέτησης και στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί: - Να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή νομική οντότητα με όμοιο ή συγγενή σκοπό, με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών. - Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. - Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς κανένα περιορισμό. - Να παρέχει εγγυήσεις και ή να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς ή με οποιοδήποτε τρίτο, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό τραπεζικό οργανισμό, εφόσον συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
64200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING) Κύρια
64201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING) Δευτερεύουσα
64201001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΗΜΕΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δευτερεύουσα
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101200 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα
84130000 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
84131000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση