Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996765243
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161016101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OTRO PAY ΙΔΡΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801587027
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159640801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Sίlverton Αvώvυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεωv Από Δάvεια και Πιστώσεις


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801418336
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156393801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΛΙΦΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801072740
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148441301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2018
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800995166
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146551801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800907275
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144651701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800759225
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139861001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800478612
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124661201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση