Βρέθηκαν 108 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CODEVINTEC HELLAS S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801938759
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166622901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2022
  • ACTIVE 

APS ETA REO SINGLE MEMBER S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801906227
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165544201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2022
  • ACTIVE 

D. MPRATAKOS MONOPROSOPI I.K.E.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801822020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163990601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2022
  • ACTIVE 

3M TRADING P.C


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801788439
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163334701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2022
  • ACTIVE 

CRYPTOFUNDSTODAY P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801744800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162554301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2022
  • ACTIVE 

GLOBAL RENEWABLES SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801742911
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162522801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2022
  • ACTIVE 

AR ENERGY SINGLE MEMBER S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801735108
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162387101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2022
  • ACTIVE 

EPIC L.P.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801714807
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162029401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2021
  • ACTIVE 

ELLYZ CONFECTIONERY P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801691470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161583001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2021
  • ACTIVE 

ASTRA GENERAL TRADING SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ACTIVE 

Σύνδεση