Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801554520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159038807000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800907275
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144651701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UPPERCASE CAPITAL PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800897806
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144428201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ ΜΠΙΖΝΕΣ ΓΚΡΟΟΥΘ ENTITI Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800731610
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138765901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CYGNUS CONSULTING PARTNERS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800631660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133090501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GRAND VALUE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800624773
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132737801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94433782
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001906701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση