Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

G.A. SAITIS P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800701918
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137312901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VIVENTI ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800600831
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131570201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-08-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΡΑΤΣΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800592410
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131189501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε & Κ ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800519790
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127028801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999656450
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5059901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-2003
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999842977
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4688001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΑΦΟΙ ΛΑΟΥΡΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095629790
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1915001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση