Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800906788
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144640301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KFP Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998381808
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8131201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094026421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1092101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-1970
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση