Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ALCAP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802339712
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174617401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRACER INVESTMENT PROPERTIES IV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801266999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153083101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRACER INVESTMENT PROPERTIES III ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801266987
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153082901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRACER INVESTMENT PROPERTIES I ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801266963
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153082601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HILMOR PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801248380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152658101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRACER PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801248400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152659001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801081133
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148626901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERSA ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801000571
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146676501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800858240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143170201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση