Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TAX COMPLIANCE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801645373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160742701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FK Consulting Services Ανώνυμος Εταιρεία (ή Α.Ε.)


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800413889
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121080001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΑΤΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800896373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144392401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GVF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800857937
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143162901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BOUNELLOS FINANCIAL SOLUTIONS I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800782197
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140747401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FEDERWELL CONSULTING AUDIT FINANCIAL MANAGEMENT & ACCOUNTING PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800745442
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139349201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση