Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝΕΜΟΣ RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996648468
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165785501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MANXPER ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801691482
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161583101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801477778
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157656301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801454833
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157218701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RNG Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801434926
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156760901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DMAX A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801423426
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156496101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

R BROS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801143465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150101001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LWM INTERNATIONAL B.V. GREEK BRANCH


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996899429
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148006701001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση