Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GK MASTER CONSULTING Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801852012
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164560901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BY LINEAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801284760
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153511201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ICAP CRIF A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996952940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147989301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONSULTING MANAGEMENT DEVELOPMENT KNOWLEDGE Single member P.C


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800811695
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141666501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ ΜΠΙΖΝΕΣ ΓΚΡΟΟΥΘ ENTITI Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800731610
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138765901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIREXIONS PLUS (ΝΤΙΡΕΞΙΟΝΣ ΠΛΑΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800640459
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133531201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΩΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ 998542043
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123840425000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση