Βρέθηκαν 34 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HELLENiQ RENEWABLES ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801880441
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165089101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΔΥΠΛΑΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801755040
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162729301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENiQ RENEWABLES ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801687223
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161503001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΣΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801416693
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156362601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΒΑΡΙΑΝΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801159150
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150446701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800878472
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143750001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENIAN PORTAL ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800873925
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143618501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση