Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

RISING PHOENIX DEVELOPMENTS AND HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802137493
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170705601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094499680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2644301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GK MASTER CONSULTING Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801852012
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164560901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENFLOW ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801027141
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147272801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΣΟΥΡΒΑΣ Γ., Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800873544
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143605801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TOPO STUDIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800799770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141292301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. & Β. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800681915
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135908701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΑΙΩΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800318745
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115640901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998192340
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8634201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση