Βρέθηκαν 36 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

JEDI CONSULTING L.P.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801797196
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163515201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2022
  • ACTIVE 

PRICELESS CONSULTING SERVICES PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801527960
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158549301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-03-2021
  • ACTIVE 

MERIT CONSULTING HOUSE - INTEGRATED BUSINESS CONSULTING SERVICES PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801282533
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153460901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2020
  • ACTIVE 

OWL LEADERSHIP THROUGH EXPERTISE PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801216216
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151956601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2019
  • ACTIVE 

EN.TRIAS AGROTOYRISTIKH EMPORIKI EPENDYTIKI ANONYMI ETAIREIA


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801166927
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150630201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2019
  • ACTIVE 

COVARIANCE PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801159150
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150446701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2019
  • ACTIVE 

PRODUCTS & INVESTMENTS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801078780
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148578601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2018
  • ACTIVE 

UBC Business Consultants Private Company


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800871888
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143553301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-2017
  • ACTIVE 

IFESTION BUSINESS GROWTH ENTITY S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800731610
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138765901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2016
  • ACTIVE 

ONOMIS MEDIATION SERVICES SINGLE P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800729718
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138701801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2016
  • ACTIVE 

Σύνδεση