Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΒΑΡΙΑΝΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801159150
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150446701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CrossBorderMedCare Facilitations Ασφαλιστικοί Πράκτορες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800972522
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146012001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ ΜΠΙΖΝΕΣ ΓΚΡΟΟΥΘ ENTITI Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800731610
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138765901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PS THINK UP BUSINESS SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800684284
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136231201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800444737
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122951001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση