Βρέθηκαν 207 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ABLE ENGINEERING CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802021724
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168302401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2023
  • ACTIVE 

INVENTIO EDGE DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801980974
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167521001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2022
  • ACTIVE 

ANF ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801974003
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167374101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-2022
  • ACTIVE 

ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801937216
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166592701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2022
  • ACTIVE 

CLIMA EDGE TECHNOLOGIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801928416
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166159101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2022
  • ACTIVE 

EUSIF ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801888360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165222801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2022
  • ACTIVE 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΕΡΕΤΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801809114
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163749201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2022
  • ACTIVE 

HELIOPOLIS 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801802162
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163615501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2022
  • ACTIVE 

HELIOPOLIS 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801801061
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163596301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2022
  • ACTIVE 

HELIOPOLIS 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801800955
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163593701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2022
  • ACTIVE 

Σύνδεση