Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998256075
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124149101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TERRAMETRIC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801677739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161330201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IANIC Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801416054
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156350401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800875457
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143668701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

N.K. APOTIPOSIS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800725314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138508501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TINCO ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800483580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124919701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GEOGNOSIS - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800462792
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123859501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800433274
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122323401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΑΙΩΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800318745
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115640901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση