Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ENVIROPLAN PROJECTS SOCIΕTE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 082615574
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1859401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2022
  • ACTIVE 

ENVIROMETRICS S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 999913919
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4969201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2022
  • ACTIVE 

BIOLOGICAL FERTILIZERS INDUSTRY S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801450060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157103801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ACTIVE 

TH.S DESALINATION AND WATER TREATMENT SERVICES


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801005068
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146778501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2018
  • ACTIVE 

F&B Innovation Partners EMPORIKI KAI VIOMICHANIKI ANONIMI ETERIA


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800597951
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131431801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-08-2014
  • ACTIVE 

QUALIMETRIX ANALYTICAL LABORATORY - QUALITY CONTROL S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800539959
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128372201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2013
  • ACTIVE 

ENAVSIS TRADE & ENERGY LIMITED


Νομική Μορφή LTD (LIMITED LIABILITY COMPANY)
Α.Φ.Μ 997735273
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9414901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2010
  • ACTIVE 

POLARIS PERIVALLON MONOPROSOPI ETAIREIA PERIORISMENIS EUTHYNIS


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PRIVATE LTD
Α.Φ.Μ 997882168
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8966401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2009
  • ACTIVE 

LABORATORIES OF BIOLOGICAL - CHEMICAL TESTS AND ANALYZES SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 095618319
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6320701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2005
  • ACTIVE 

Σύνδεση