Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EYΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997671168
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9614501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΒΕΞ Α. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 093830870
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2523001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-06-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΛΒΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094184889
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2940001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094143441
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 366701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-1984
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση