ΤΕΛΒΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΒΑΡΝΑΛΗ & ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 23 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15233

ΤΕΛΒΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ


ΒΑΡΝΑΛΗ & ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 23 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094184889
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2940001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-03-1987
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-07-1998
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΑΡΝΑΛΗ & ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 23
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι η πάσα επιστημονική, τεχνική εργασία και έρευνα αποβλέπουσα στην κατασκευή ή μη τεχνικών και άλλων έργων, υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την απεικόνιση προγραμμάτων και μεθόδων αναπτύξεως του ευρύτερου χώρου για την κατασκευή ή μη τεχνικών και άλλων έργων και υπηρεσιών, ή εκπόνηση γενικώς μελετών πάσης φύσεως δημοσίου και ιδιωτικού τεχνικού και άλλων έργων και η επίβλεψη πάσης φύσεως τεχνικών και άλλων έργων του ιδιωτικού του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, η μελέτη, η σχεδίαση, η εγκατάσταση, ο προγραμματισμός, η παραμετροποίηση και η τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών (Η/Μ) εξοπλισμών και συστημάτων κάθε είδους, μεγέθους, μορφής και χρήσης καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών για τον ιδιωτικό και το δημόσιο εν γένει τομέα. Μελέτη και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Προγραμμάτων Τεχνολογίας. Η εμπορία και η μεταπώληση ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών προϊόντων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση